Daniel – ingeniør

Siden jeg mødte Matthias, for at blive klar til min sidste eksamen, som jeg var blevet livrad for på grund af flere fejlslagne forsøg, har jeg gennem de øvelser og selvransalgelse jeg gennemgik hos ham, fået mod på, og så meget tiltro til mine egne evner, at jeg fuldførte eksamen, – noget som jeg ikke i min vildeste fantasi ville gennemføre. Oven i købet fik jeg en bedre karakter end jeg nogen side kunne have drømt om. Det Mathias gjorde ved mig, har ikke kun hjulpet mig med at bestå en eksamen, men han har også hjulpet mig på det personlige plan, så jeg har kunne tage beslutninger omkring familie f.eks. at gøre kæresten gravid og fri til hende. Noget som jeg ikke tror jeg ville have kunnet gøre i den periode hvis ikke jeg var blevet coachet af Mathias. Jeg har nu værktøjerne til at mærke mit indre, og fået forståelse for mig selv og mine omgivelser. Essentielt er det Mathisas har givet mig gennem de få gange jeg er blevet Coachet af ham, styrke til at se fremad i stedet for tilbage, samt evnen til at kunne se folk i øjnene og være mere selvsikker i situationer hvor jeg ellers var krøbet ind i mig selv, hvilket har gjort mig mere åben. Sagt på en anden måde har han givet mig mit jeg tilbage, og gennem yderlige Coaching efter min beståede eksamen og modtagelse af eksamensbevis givet mig troen tilbage på, at jeg kan hvad jeg vil, og jeg vil nå mine mål.

Scroll to Top