Belbin

Belbin

Organisationer består af mennesker der arbejder sammen. Men organisationer er ofte ikke i stand til at drage fuld nytte af de muligheder dette indebærer. At samle de bedste individuelle medspillere til et fodboldhold garanterer på ingen måde, at men derved har skabt et vindende team. Måden spillerne i fællesskabet udøver deres individuelle færdigheder på er altafgørende for succes.

Derfor bruger jeg Belbin til at hjælpe virksomheder med at sammensætte de rigtige teams.

Organisationer hvor Teamwork er effektiv kendetegnes ved at:

Folk udtrykker sig åbent og ærligt. Vanskelige situationer takles direkte. Fejl indrømmes og bruges til at lære af.
Konkurrence og uenighed bruges konstruktivt.
Gode forhold eksisterer mellem teams og afdelinger.
Tillid, støtte og hjælpsomhed er generelle træk.
Møder er effektive og produktive. Nye ideer accepteres, beslutninger bakkes op.
Forhold mellem over- og underordnet er positive med gensidig og positiv kritik og hjælp. Lederstilen er tilpasset situationen.
Personlig udvikling er højt prioriteret og nye muligheder søges og anvendes.
Der er enighed om mål og om individers roller i opnåelsen af målene.
Ekstern hjælp kan bruges, hvor det er nødvendigt, uden at den opfattes som en trussel.
Organisationen reviderer og justerer sine mål og strategier regelmæssigt.

© 2010 Potential

Er det noget dit team kunne have gavn af?

Scroll to Top